A MUV.hu kortárs művészeti portál (továbbiakban portál) használatának és a sikeres regisztrációnak feltétele a következő szabályok tudomásulvétele, elfogadása és betartása:

A Felhasználó minden egyes bejegyzése (írás, komment, fórum hozzászólás, kép, bemutatkozás stb.) a saját nézőpontját tükrözi, semmilyen felelősséget nem vállalunk azok tartalmáért, valamint a portál használatából közvetve vagy közvetlenül eredő bármilyen jellegű kárért.

Tilos:

 • hatályos jogszabályba ütköző, törvényellenes cselekedetre ösztönző,
 • gyűlöletkeltő, mások faji, nemi vagy vallási hovatartozását hátrányosan megkülönböztető,
 • egyének vagy csoportok ellen irányuló, szélsőséges nézeteket valló, személyiségi jogokat vagy mások méltóságát sértő,
 • másokat hitükben vagy meggyőződésükben bántó, napi politikai témával foglalkozó, provokatív vagy kirekesztő,
 • kereskedelmi jellegű, reklám célú,
 • pornográf, vulgáris, obszcén elemeket tartalmazó, nyugalmat megzavaró,
 • harmadik fél szerzői jogait csorbító, a portál rendeltetésszerű működését megzavaró bejegyzés létrehozása és/vagy tárolása, valamint az ilyen tartalmú oldalakra mutató link elhelyezése.
 • Olyan elhasználónév megadása, amely:
 • megtévesztő módon hasonlít más felhasználó, az oldalon már előzőleg regisztrált nevére és ez ellen az érintett kifogással él,
 • trágár, durva kifejezést tartalmaz.

Adatvédelmi irányelvek:

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrált felhasználóként megadott személyes adatok, úgymint a regisztrált felhasználónév, a polgári név, nem, regisztráció időpontja, utolsó bejelentkezés időpontja, lakóhely, a bemutatkozás szövege, illetve a regisztrációt követően feltöltött profilkép kívülről, azaz regisztráció nélkül is látható/olvasható.

Ezen szükséges és/vagy önkéntesen megadott adatokért, feltöltött képekért (borítókép, profilkép) felelősséget kizárólag a felhasználó vállal, a szolgáltatót és a szerkesztőséget semmilyen felelősség nem terheli.

A felhasználó jelszava titkosítva kerül tárolásra, az Üzemeltetők és adminisztrátorok által sem hozzáférhető.

A portál működése során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvben és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben rögzített előírásokat.

A portál megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Ezeknek célja kizárólag statisztikai jellegű.

A szabályzatban elfogadott feltételeknek nem megfelelő alkotások törlésre kerülnek.

Jogok érvényesítése:

A portál fenntartja a jogot arra, hogy a levelezési címeire e-mailben érkezett kérdéseket és véleményeket felhasználja a portál továbbfejlesztése során.

 • Előzetes figyelmeztetés és utólagos magyarázat nélkül módosítunk, vagy törlünk minden olyan bejegyzést, melyről úgy ítéljük, hogy megsértik a Szabályzat feltételeit.
 • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megtagadjuk a hozzáférést a portál szolgáltatásaihoz olyan Felhasználóktól, akik megítélésünk szerint szándékosan megsértik a felsorolt feltételeket és/vagy az érdekeinket sértő módon jár el.
 • Amennyiben a Felhasználó bármilyen kárt okoz a portálnak vagy harmadik félnek, a Felhasználó teljes mértékben köteles azt megtéríteni.

Adatkezelés:

 • A Felhasználó regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a portál üzemeltetői valamint a tárhelyet biztosító Szolgáltató kezelheti.
 • Nem gyűjtünk személyre szóló információkat. A portál használatakor megadott személyes adatok és közösségi tartalmak a Felhasználó bejelentkezése után bármikor módosíthatóak illetve törölhetőek.

Beküldött írott művek megjelenítése a MUV.hu Facebook oldalán:

A MUV.hu Facebook oldala egy bemutató a nagyközönség felé, amely megmutatja, milyen értékek születnek meg nálunk. Mivel ez egy válogatás, szükséges lefektetni, hogy milyen követelmények szükségesek ahhoz, hogy egy mű a Facebook oldalon megjelenhessen.

Ezek a következők:

 • Az alkotás összhangban van a magyar irodalom fő irányaival.
 • Műfaja pontosan meghatározott vagy meghatározható, olyan szerkezeti és szövegjellemzőt nem tartalmaz, amely lehetetlenné tenné a beazonosítását.
 • Nem tartalmaz helyesírási hibát.
 • Összhangban van MUV.hu oldal működési szabályzatával.
 • Alkalmas arra, hogy az oldal alkotóiról, működéséről pozitív képet alakítson ki az érdeklődőkben a válogatás véghezvitelére felkért személyek objektív és szubjektív véleményalkotása alapján.
 • Egy szerzőtől egy napon maximum egy mű kerülhet ki a Facebook oldalra.
 • Csak olyan mű kerül közzétételre, amiről a beküldés menüpontban a megfelelő jelölőkocka bejelölésével a szerző megjeleníthetőként nyilatkozik.

Utolsó módosítás ideje: 2016. 03. 17.
Érvényes: visszavonásig