Megjósolt paktum

MEGJÓSOLT PAKTUM

Késdobó kézből visszafelé egyre ritkábban származik segítség! Leszámol magával tettes a áldozat is! Kiszállásokkal hitegetik az ingyenélőt! Hetvenkedő ruhadarabok törésében már nem összerendezett formák, de szándékolt, búja kacérkodás érvényesülnek; gyilkos konokságukban az alpári viccek is megmártóznak, majd szándékosan elmerülnek! – Kápráztatott szenzációhajhász-szemeken át az egyszerűsített Ember is megszerezhető Álmokat kutat s les! Létezésében fáradt s törődött! Gubbadó szerelmek Mindenség-stációin nyomatékká válik gyengéd csók, kedveskedő érzelem!

Hazugságaink közt furdaló holdsütésekben önmagukra vagyunk utalva; szándék-összeborulásoknak ritkán romantikus a vége! Elviselhetetlen már minden vákuum; ha a kincses Kedves lángoló mosolya nem üdvözölheti a lángoló pirkadatot! – A beosztott Sorsok szétrebbenek s elpárolognak! Utazó szomorúságok tükröződnek tanúskodó szemekben; rohasztó lötyögések színpadán még most is túldramatizált, agyongesztikulált gesztusok érvényesülnek! Ártatlannak bélyegzett gyermekkorok játszmás-szaga hová tűnhetett?!

Miért létezik, hogy manapság már a felelősségről is szándékosan megfeledkeznek? Szemrehányó, gyilkos tekintetekben alattomos cinkosság lapít s várakozik csöndesen: trófea-lehetőségek hasznát méltón meglesik! Szirmok útján kellene csókot nyerni s nem szándék-céllal! Belátott vég-várások időszakában jólesnék a tudatos, könyörületes vigasztalás: mint édesanyák válasza gyermek-hangok szív-echóira!

Tasi83 legutóbbi művei (összes megtekintése)Vélemény, hozzászólás?