Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj az oldal összes funkciójának használatához!!

Mélyinterjú egy selyemmajommal

Kovács Kavics Tibor
Mélyinterjú egy selyemmajommal
(Beugratós J/Ly rejtélyfejtés nem középiskolás fokon)

1.

Ha__én ha__ón volnék,
a Si__ón ha__ókáznék,
apá__, dagá__ he__ett
re__té__t fe__tegetnék.
Ha__a ha__ócsavar
megha__lik egy ga__on,
az se „__a__, de nagy ba__” –
csak a fo__ó fo__on!

2.

Ha__én ha__ón __árnék,
za__os he__re __utnék.
O__an mu__án néznék,
ami__en __ól tudnék.
Dato__át ka__álnék,
és __uhte__et innék…
(I__ fa__sú__os verset
fo__ton-fo__vást írnék.)

3.

Fo__tatólagosan
a ha__ómon élnék,
fe__fedőnek hí__án
hó__agosra égnék!
Szá__am, ha__am, há__am
piros, mint a má__va…
__obb lenne most inkább
hangyabo__ba vá__va…

4.

De ha ha__ón laknék,
mind__árt tala__t fognék:
fo__ton-imbo__gástól
kedé__beteg lennék…
To__nék a ha__óra,
to__nék én a tá__ra,
se__emma__om módra
gyomrom föl-le __árna.

5.

Szá__aszá__ sú__tana,
A__kam – __a__! – nem bír__a!
Var__úhá__, __eges sa__t,
__akva__ lenne ír__a.
__ó zsá__ás für__gu__ást
óha__tanék enni…
(Mé__ sóha__ __elezné:
ge__zír fog feltörni.)

6.

Ma__dnem elá__ulnék,
go__ó-fe__em fá__na.
Éme__egve bú__nék
é__féltá__ban ágyba…
…Se__emnyoszo__ámon
nyú__tózkodik két mo__…?!
Nem cseké__ az esé__,
hogy ez sú__os tébo__!

7.

…Ha__én ha__ón volnék,
tán gá__arab lennék…
I__ nyava__ás he__re
mi__ért is pá__áznék?

 

Megjegyzés: énekelhető a “Ha én rózsa volnék”/”Lovamat megkötöm” kezdetű dalok dallamára.

Budepest, 2015. július

Latest posts by Kovács Kavics Tibor (see all)
  • Szólj hozzá!