Pályázati felhívás Dajka Margitnak emléket állító műalkotás elkészítésére

Pályázat kiírója: Terézváros önkormányzata

Pályázat határideje: 2023/09/30

Terézváros önkormányzata kétfordulós, nyílt pályázatot hirdet abból a célból, hogy létrehozza a VI. kerület első, női személyisége tiszteletére állított emlékművét. Az emlékmű a halhatatlan – és életének jelentős részét a terézvárosi Lovag utcában töltő – Dajka Margitnak, a legnagyobb magyar tragikomikának állít majd emléket. A művésznek, aki nagyváradi rikkancsból lett a 20. század kiemelkedő magyar színházi előadásainak, legemlékezetesebb filmjeinek szereplője.

A műalkotás helyszíne: VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky köz. A köz az önkormányzat közterület-megújítási programja keretében, 2023 őszén, megújul. (A pályázók a térrendezésről is részletes információt kapnak.)

A pályaművek beadási határideje: 2023. október 16. (Az ezen a napon a tárhelyre feltöltött, illetve postára adott pályázatok még érvényesek.)

Letölthető dokumentumok, információk:

részletes pályázati kiírás
a Bajcsy-Zsilinszky köz térrendezéséről szóló dokumentumok
Dajka Margit-tanulmány
Pályázati felhívás
a terézvárosi kulturális pályázatok önkormányzati támogatására

A terézvárosi önkormányzat pályázatot hirdet olyan Terézváros közigazgatási területén legalább 90 napja bejegyzett székhellyel – országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel – rendelkező, tevékenységüket részben vagy egészben a VI. kerületben kifejtő
·         alapítványoknak  és egyesületeknek, amelyek létesítő okiratában szerepel a kulturális alaptevékenység, valamint
·         gazdasági társaságoknak és egyéni cégeknek, amelyek létesítő okiratában kulturális, vagy azt támogató, kiegészítő tevékenység szerepel.

A pályázaton nem indulhatnak

·         olyan alapítványok és egyesületek, amelyek pártok működését  segítő  tudományos, ismeretterjesztő,  kutatási,  oktatási  tevékenységet  végeznek; pártok részvételével létrehozott civil szervezetek, közalapítványok; magyarországi adószámmal nem rendelkező alapítványok és egyesületek, továbbá

·         pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző, vagy felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló, illetve olyan gazdasági társaságok, egyéni cégek, amelyek magyarországi adószámmal nem rendelkeznek.

A terézvárosi önkormányzat támogatja azon szervezetek munkáját, amelyek hozzájárulnak Terézváros kulturális sokszínűségéhez, a terézvárosi identitás erősítéséhez. Ezért támogatja a helyi lakosokat érintő

·         kulturális programok,

·         időszakos művészeti projektek, kiállítások,

·         kulturális események, előadások, fesztiválok,

·         a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények,

·         előadó- és alkotóművészeti produkciók,

·         több alkalomból álló rendezvény, rendezvénysorozatok megvalósítását, valamint

·         kiadványok, könyvek megjelentetését.

A támogatás nem a civil szervezetek, egyéni cégek és gazdasági társaságok általános működésének segítésére, nem eszközök beszerzésére, hanem az egyes programok megvalósítására irányul.

A támogatott programot a terézvárosi önkormányzat közigazgatási területén kell lebonyolítani. 

A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület Humán bizottsága nyílt pályázati eljárást követően dönt. A beérkezett pályázatokat a bizottság a benyújtást követő rendes ülésén bírálja el.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát és annak eredményét az önkormányzat honlapján és magazinjában közzétegyék.

A pályázat tervezett keretösszege 10.000.000 forint.

Az igényelhető támogatás maximális összege 500.000 forint.

A támogatás eseti jellegű, fedezetét az önkormányzat éves költségvetésének külön sora biztosítja. A keret felhasználása a beadott pályázatok, teljesítmények minőségétől függően alakul.

Pályázni az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon, az azon megjelölt nyilatkozatok és mellékletek egyidejű csatolásával lehet. 

Az adatlapok és a felhívás elérhetők az önkormányzat honlapján.  Kérjük, hogy a regisztrációban megadott név, székhely/cím, képviselő személye, adószám, bankszámlaszám, gazdálkodási forma és egyéb adatok pontosan szerepeljenek a pályázati anyagban.

A pályázó köteles a program megvalósulása előtt legalább 8 munkanappal meghívót küldeni a támogató önkormányzatnak, hogy az a program megvalósulását ellenőrizhesse.

Egy pályázó évente egy pályázatot adhat be, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtása egész évben folyamatosan történhet. 

További információt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán lehet kérni a 342-7582-es telefonszámon.

A pályázati anyagot a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Eötvös u. 4.) személyesen lehet leadni, vagy e-mailben a képviseletre jogosult(ak) által aláírva az onkormanyzat@terezvaros.hu címre, továbbá az elektronikus hivatali kapun keresztül (terezonk) lehet elküldeni.

A nyertes pályázókkal Terézváros polgármestere – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével – támogatási megállapodást köt.

Azok a pályázatok érvénytelenek, amelyek nem felelnek meg a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 51/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendeletében foglalt pályázati feltételeknek.
Vélemény, hozzászólás?